Produktion

Dominic Schmid
Produktionsleiter
Direktwahl:  +41 (0)55 225 16 21
E-Mail:  d.schmid@kundert.ch
Oliver Hess
Bereichsleiter spanabhebende Bearbeitung (Drehen)
Direktwahl:  +41 (0)55 225 16 86
E-Mail:  o.hess@kundert.ch
Michael Bolliger
Bereichsleiter spanabhebende Bearbeitung (Fräsen)
Direktwahl:  +41 (0)55 225 16 25
E-Mail:  m.bolliger@kundert.ch
Peter Aubert
Bereichsleiter Giesserei
Direktwahl:  +41 (0)55 225 16 27
E-Mail:  p.aubert@kundert.ch
Bernhard Fürer
Montage Baugruppen, Lehrlingswesen (Polymechaniker)
Direktwahl:  +41 (0)55 225 16 26
E-Mail:  b.fuerer@kundert.ch